DIFUZARE

Burda România distribuie produsele a 44 de publisheri de pe piața locală

în rețelele tradiționale, dar și în cele neconvenționale.

50 de tone / zi

750 de publicatii & produse

465 de reviste

250 de carti

Burda România mai distribuie si colectii, calendare si alte produse (jucarii, jocuri, etc.).